O tym co chcemy osiągnąć w 2022 roku

PLANY I DZIAŁANIA TOWARZYSTWA MILOSNIKÓW DRAWY I BUKÓWKI NA 2022r

 • Wniosek do PZW Piła o wprowadzenie zakazu zabierania pstrąga i lipienia z rzeki
  Bukówki (odpowiedni wniosek już został przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZW
  Piła przez kolegę Jurka Hamulskiego, myślimy, że z pozytywnym skutkiem),
 • Wniosek do PZW Gorzów o ustanowienie strefy ochronnej wyłączonej z wędkowania na
  odcinku przejściowym rzeki Drawy i części Noteci,
 • Wniosek do PZW Gorzów o wprowadzenia zakazu zabierania pstrąga i lipienia na obwodzie
  rzeki Drawy,
 • Wystąpienie z pismem o działaniach statutowych naszego Towarzystwa, w szczególności
  z naciskiem na ochronę przed kłusownictwem do Sołtysów i Gmin ( Kuźniczka, Biernatowo,
  Górnica, Rychlik, Wieleń, Osieczno, Przeborowo, Drawiny, Krzyż).
 • Rozwieszenie wzdłuż rzeki Drawy, Bukówki na mostach, dojazdach do rzek tablic informacyjnych o
  obszarze monitorowanym i zasadach obowiązujących na danym łowisku,
 • Współpraca ze Strażą Leśna Nadleśnictwa Krzyż i zwiększenie w szeregach naszego
  Towarzystwa chętnych do wstąpienia w szeregi Społecznej Straży Rybackiej pod Okręgami
  PZW Gorzów i Piła,
 • Nawiązanie współpracy z Wodami Polskimi i Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska w
  sprawach ochrony stanowisk siedliskowych gatunków chronionych (głowacz, minóg
  rzeczny) przed melioracją w tych miejscach,
 • Pozyskanie środków na działania statutowe naszego Towarzystwa z Regionalnej Grupy
  Rybackiej z Programu Ryby i środków samorządowych,
 • Całoroczne kontrole rzeki Drawy i Bukówki, a w szczególności w okresie tarła ryb
  łososiowatych mające na celu ograniczenie nielegalnego połowu ryb i kłusownictwa,
 • Sprzątanie rzeki Drawy i Bukówki ustawienie stojaków z workami na śmieci w miejscach
  postoju i dojazdów do rzek,
 • Odbudowa tarlisk na rzece Bukówce,
 • Zarybienia naszych rzek z udziałem PZW Gorzów i PZW Piła przy udziale osób
  zainteresowanych oraz młodzieży szkolnej,
 • Znalezienie sposobu na ograniczenie bądź zakaz spływów kajakowych na Drawie i
  Bukówce w okresie od 1 października do 1 stycznia ze względu na tarło ryb łososiowatych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *